آه ای آینده

آه ای آینده با چه نامی بخوانمت تا هم صحبت رازهایم شوی  با کدام گام همراهت شوم تا ندیم دردهایم گردی تا حضورت بسان قطرات صبور آب سنگ سخت یاس را آرام آرام خرد کند با کدام شعر به ستایش ات برخیزم تا عطر شوق هر غزلش غنچه سرخ بوسه …

بیشتر بخوانید »

چراغ ها

چراغ ها… رسولان فاتح شب اند و سایه ها سنگر امن عاشقان روز سجاده ها منتظران سحراند و ستاره ها شب شماران شهادت در شفق های دور دست شبها که در زیر چتر تاریک شان هزاران عاشق بیدار می شوند دختران آفتاب برای عاشقان روز آغوش می گشایند شبها که …

بیشتر بخوانید »

هنوز بهار و تابستان

هنوز بهار و تابستان بازی سبز و رنگین برگ و گل را تمام نکرده بودند هنوز دل بیقرار درخت در پی میوه شیرین زندگی بود که بادهای مسموم زهر تلخ مرگ را بر باغ های جوان پاشیدند با سیمائی زرد و نحیف از شاخه ای که آخرین نفس های حیاتش …

بیشتر بخوانید »

انتظار

رازها در انتظار فاش شدن اند و شیران تنها هنوزهم طعمه کفتارها می شوند در خاموشی هزاران سال انتظار هنوزهم گرگان گرسنه در سودای خون گرم آهوان زمستان را تاب میاورند شب هنوزهم فریاد می زند و رازها هنوز هم در انتظار فاش شدن اند ای آوازخوان شهر خاموشان هراس …

بیشتر بخوانید »

دمی با ابوالحسن خرقانی

می گفت در آخرین لحظه زندگی آنجا که حقیقی ترین بدرودها متولد می شوند ایستاده ام تا کسی بدام بهشت و دوزخ نیافتد می گفت از تو چه خواهم؟ بهشت! باغی که در هر گوشه دشت خیال آنرا خواهی یافت یا دوزخ! مغاکی که در هر تجربه کین آتشی هراسبارتر …

بیشتر بخوانید »

نگاه کن!

نگاه کن! از همان خشک خاک ها از همان سرگردان ابرها از همان تشنه شاخه ها کنون شکوفه های تازه محبت می روید نسیم خوش بهاری بوسه شادی را بر صورت اخم می نشاند به فراموشی تن مده به صف زنده شکوفه ها بنگر که از زندان زمستان سر بر …

بیشتر بخوانید »

دلقکان و شمن ها

ما دلقکان آستان قدرتی بودیم جنون زده می خواستیم دستان آلوده بخون جنون را با تبسم اندیشه ای پاک کنیم اما هنوزهم در فاصله جنون و تبسم حیرانیم و زهرخند سرگردانی گریبانمان را رها نمی کند هنوزهم برای رنج آفتاب مرثیه می سراییم و زهرخندی نثار شب سیاه نومیدی می کنیم آنان …

بیشتر بخوانید »

Mohsen Ghane Basiri’s Top 7s

Mohsen Ghane Basiri (b. 1949) is the editor-in-chief of Modiriat (Management) Monthly Journal. He is a prolific Iranian theorist and epistemologist. Ghane Basiri is the author of Human Globe, Global Human (2004), From Information to Knowledge (Tripartite Equations Theory) (2004), A Question from Heidegger: What is Technology?(2009) and Marx and Technology (2010). His latter book is being translated into English by Mahboube Khalvati. He has published myriad of articles and essays on culture and arts in Iranian newspapers and journals. Mohsen Ghane Basiri welcomed Parsagon’s curiosity about influential books in his life.

بیشتر بخوانید »