بانک‌ها و توانمند محروم از سرمایه

پول به همان اندازه که تحت عنوان سود فرآیند آخرین یک‌ حرکت اقتصادی و تکنولوژیک است، نقطه آغاز آن یعنی سرمایه‌ گذاری نیز می‌باشد، چرا که این پول است که قابلیت تبدیل به‌ تمامی منابع کمیاب مورد لزوم برای یک حرکت مولد و توسعه‌ای‌ را داراست. پول قدرت شیمیایی جامعه …

بیشتر بخوانید »

توسعه و هزار و یک سئوال

ما نسلی بودیم آرزومند اما ناتوان در ردیابی عقولی که ما را بسوی‌ تجلی این آرزوها رهنمون شوند، در عوض یک دو چین بهانه برای‌ توجیه شکست‌مان تدارک دیدیم. اسیر غرور بودیم و هستیم، آنگاه‌ که می‌خواهیم شکستی را بیان کنیم از ضمیر”ما”بهره می‌گیریم و در مقابل آنگاه که موضوع …

بیشتر بخوانید »

عدل، زر و لشکر

“پس اندر وزارت معمار و دادگر باش تا زبان تو همیشه دراز باشد و زندگانی تو بی بیم بود، که اگر لشگر بر تو بشورند، خداوند را ناچار دست تو کوتاه باید کرد تا دست خداوند تو کوتاه نکند. پس‌ آن بیداد نه بر لشگر کرده باشی و آن توفیر …

بیشتر بخوانید »

اندر مقابله با دیوان سالاری

درافتادن و جدال با دیوان سالاری آن هم غول‌آساترین نوع خود در جهان به این سادگی‌ها هم نیست. کار هر کس نیست خرمن کوفتن/ گاو نر می‌خواهد و مرد کهن. هم انرژی می‌خواهد و هم شعور، هم‌ عقل می‌خواهد و هم تجربه. هم صبر می‌خواهد و هم توان‌ تصمیم‌گیری. هم …

بیشتر بخوانید »

عضویت ایران در WTO صنایع شیمیایی را متحول می کند

صنایع شیمیایی کشور به راستی جواهر گمشده توسعه ی کشور ما ایران می باشند. وجود منابع بسیار غنی شیمیایی و به ویژه نفت و گاز، دارابودن تجربیات گسترده مدیریتی و فنی، به ویژه در صنایع نفتی، وجود سرمایه های سرگردان کافی برای سرمایه گذاری، ارزش افزوده بالای این صنایع و …

بیشتر بخوانید »

From the Last Instrumentalist to the First Composer

Music as an art has its own special history; emergence of a singer, of an instrumentalist and then the emergence of the strong character of a composer covers three significant phases of the art of music. With the emergence of composer which was simultaneous with the emergence of the language of music, this art managed to offer a domain for criticism for its composer; a procedure which led to a magnificent variety and evolution in musical production. Even though the conflicts between singers and instrumentalists have not met their end in the Iranian society and while singers can achieve high, instrumentalists have yet to play behind curtains . In a special era, with the efforts of musicians such as Ali Naghi Vaziri (1887-1979) and Rouhollah Khaleghi (1906-1965), glimmers of a composing era started to glow bearing fruit in Khaleghi’s achievement as Iran’s first professional composer. Khaleghi made his reputation as a composer while Vaziri deserved to pioneer this path. By then Vaziri was well-known as a Tar player.

بیشتر بخوانید »