خانه / مدیریت (صفحه 4)

مدیریت

مدیران داخلی و تحول در بازار و تکنولوژی جهان

لاشک آنچه موجب پیوند میان دانش و بازار می شود، تولید است، خواه هدف تولید کالا باشد یا . در تولیداست که دانش به محصول دارای ارزش اقتصادی ( ارزش مبادله) تبدیل می شود. دانائی با بازار نیز پیوند برقرار می کند و این پیوند را بصورت زایش تقاضای جدید ظاهر می سازد. به هرتقدیر پیوند دانائی با بازار موجب بروز چند رویداد مهم در جهان معاصر گردید اینان عبارتند از:

بیشتر بخوانید »

مبانی تدوین استراتژی های توسعه

آدمی موجودی است با دو نگاه، یکی گذشته و دیگری آینده، یکی عقل و دیگری آرمان و قلمرو خیال. جالب آنکه یک مدیر موفق آمیزه ایست از این دو، او هم عاقل است و هم آرزومند، هم فردی است معقول و هم فردی عاشق. عقل را برای اداره می خواهد و عشق را برای تحول وخلاقیت. از این منظر اگر بخواهیم ساختار استراتژی را مورد بررسی قرار دهیم می توانیم آن ها را شامل سه رکن، عقل، عشق و تجربه بدانیم. هر استراتژی دارای یک آرمان است که نیروی عشق و خیال در آفرینش آن نقش بازی می کند و در عین حال داری ظرفیتی از میراث های عقولی است که از گذشته صاحب شده است و سرانجام مجموعه ای از اهداف که بسته به نسبت عقل و خیال می توانند از درجه ریسک متفاوتی بهره مند شوند.

بیشتر بخوانید »

شاخص های اصلی و مهم توسعه یافتگی

یکی از مباحث مهم در مدیریت رابطه ایست که یک مدیر به عنوان اداره کننده یک سیستم خرد با سیستم کلان برقرار می سازد در مباحث تحلیلی حوزه ای خاص به رابطه میان خرد و کلان اختصاص داده شده است. در قلمرو اجتماعی این رابطه در حول محورهای زیر مورد بررسی قرار می گیرد:

بیشتر بخوانید »

اخلاق در مدیریت

آن چه که یک مدیرموفق را از دیگر مدیران جدا می سازد، قدرت او در تنظیم رابطه با دیگران است. غرض از رابطه با دیگران استفاده از نوعی اخلاق ارتباطی است که می تواند بیشترین ظرفیت بالقوه را برای مدیر تدارک ببیند. او لزومی نمی بیند روابط خود را تا مرحله روندی که انقطاعش می نامیم پایکن آورد. برای او هر انسانی میتواند مقطعی خاص به عنوان یک ظرفیت قابل فعال در نظر گرفته شود. بنابراین برای یک مدیر خوب چیزی به نام دشمنی وجود ندارد. برعکس همه انسان ها برای او منبعی اند که یا به کار آمده اند یا قابل بکارگیر تحت شرایطی خاص اند.

بیشتر بخوانید »

آغاز و پایان سقوط مدیران توطئه گر…

توطئه نماد دیگر مقولهء زورگوئی است؛ با این‌ تفاوت که زورگوئی توطئه عریان است و توطئه، زورگوئی در حجاب. نگاه کنید به فضای زندگی‌ مستبدین، دیکتاتورها و برخی از مدیران زورگو که‌ چگونه در کنارشان نطفه‌های توطئه شکل می‌گیرد و سرانجام به غولی بی‌شاخ و دم تبدیل می‌شود.

بیشتر بخوانید »