خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : زمان

بایگانی/آرشیو برچسب ها : زمان

زمان با شکوه نقطه اوج

درک موسیقی بدون درک زمان امکان ناپذیر است. این موسیقی است که در میدانی از استمرار زمانی محدود ظاهر می شود، بنابراین لازم است پیش از بررسی این هنر به موضوع زمان پبردازیم اگر زمان حال یا اکنون (دم) را لحظه تجلی دو زمان گذشته و آینده تعریف کنیم.

بیشتر بخوانید »

ارزش زمان در حل مشکلات

شما هم با مدیرانی مواجه شده اید که تصورشان از یک مدیر خود در درجه و ضریب بیشتر اطلاعات کارکنانشان از فرامین اجرائی شان مایه می گیرد. چنین تصوری آنها را سرانجام به اعتقاد به اصل رابطه اطاعت با ترس نزدیک می کند. اگر به فضای کاری که این مدیران خلق می کنند نزدیک شوید با دو نیروی تملق و کین که حاصل نگاه یکسو به زوج ترس – اطاعت است روبرو می شوید. کارکنان این گونه فضاها دو رفتار متفاوت دربرابر قدرت از خود بروز می دهند در حقیقت تملق دیواری است که موجب ناآشنایی مدیرانی این چنین از طرفیت کین نهفته در پس آن می شود. بهمین دلیل در قلمرو ضداخلاقی جاسوسی و حسادت در این نوع از فضاهای کار فاجعه آفرین می شوند. از همه بدتر شرایط و فضای کار بگونه ای می شود که نوعی نگاه به گذشته را به مدیر تحمیل می کند و او را از مقوله توسعه دور می سازد برعکس مدیرانی که قادراند فضای ارتباطی متقابل و زاینده را در محیط کار خود پدید آورند، بیشتر به فرامین تبدیلی اتکا دارند. فرامینی که قادراند رابطه تحکمی و یکسویه را به رابطه ای دوسویه و انسانی در محدوده خود تبدیل کنند و بهمین دلیل فضای کار آنها نگاه بسوی آینده دارد.

بیشتر بخوانید »